ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน

ฝ่ายโรคไม่ติดต่อ => รับข้อมูลจากฝ่าย => ข้อความที่เริ่มโดย: wassana ที่ กรกฎาคม 03, 2018, 08:51:47 AM

หัวข้อ: ตรวจสุขภาพบุคลากรสาธารณสุขน้ำยืน
เริ่มหัวข้อโดย: wassana ที่ กรกฎาคม 03, 2018, 08:51:47 AM
เรียน ผอ.รพ.สต.,หน.สสช.,หน.ศสช. และบุคลากรทุกท่าน
_____________^_^
     ด้วย คปสอ.น้ำยืน กำหนดแผนในการตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับบุคลากรสาธารณสุข ปี 2561 โดยกำหนดห้วงของการตรวจคือวันที่ 11 และ 13 กรกฎาคม 2561 จึงขอให้ทุกท่านเตรียมตัวและเข้ารับการตรวจสุขภาพตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้
_____________^_^
เพื่อโปรดทราบ
วาสนา