ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - namyuensso

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8
16
หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ
แผนที่เกี่ยวข้อง


<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB24.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB24.pdf</a>

17
หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB23.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB23.pdf</a>

18
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB22.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB22.pdf</a>

19
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB21.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB21.pdf</a>

20
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB20.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB20.pdf</a>

21
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB19.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB19.pdf</a>

22
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB18.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB18.pdf</a>

23
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB17.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB17.pdf</a>

24
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB16.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB16.pdf</a>

25
EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB15.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB15.pdf</a>

26
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB14.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB14.pdf</a>

27
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB13.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB13.pdf</a>

28
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB12.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB12.pdf</a>

29
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB11.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB11.pdf</a>

30
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB10.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB10.pdf</a>

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 8