ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - namyuensso

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8
31
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB9.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB9.pdf</a>

32
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB8.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB8.pdf</a>

33
EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB7.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB7.pdf</a>

34
EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือไม่

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB6.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB6.pdf</a>


35
EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/EB5.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/EB5.pdf</a>

36
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/1.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/1.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/2.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/2.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/3.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/3.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/4.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/4.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/5.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb4/5.pdf</a>

37
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/1.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/1.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/2.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/2.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/3.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/3.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/4.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb3/4.pdf</a>


38
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/1.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/1.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/2.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/2.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/3.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/3.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/4.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/4.pdf</a>
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/5.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb2/5.pdf</a>

39
<a href="http://namyuensso.in.th/ita2019/eb1/EB1.pdf" target="_blank">http://namyuensso.in.th/ita2019/eb1/EB1.pdf</a>

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 8