ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

ข้อมูลผู้ป่วย Stroke ,STEMI ปีงบประมาณ 60-61
อ่าน 506 ครั้ง
* มิถุนายน 13, 2018, 01:43:54 AM
ให้พื้นที่ไว้เป็นฐานข้อมูลและได้ติดตามเยี่ยมบ้านต่อไปค่ะ

บันทึกการเข้า