ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

แผนแพทย์ออก รพ.สต. (คลินิกโรคเรื้อรังวันพุธ)
อ่าน 469 ครั้ง
สิงหาคม 05, 2018, 10:28:16 AM
แผนแพทย์ออก รพ.สต. (คลินิกโรคเรื้อรังวันพุธ)
-------------------------
__ด้วย รพ.น้ำยืน ได้แจ้งแผนแพทย์ออกให้บริการผู้ป่วยเรื้อรังใน รพ.สต./ศสช. ทุกวันพุธ
จึงขอแจ้งแผนออกให้บริการผู้ป่วยเรื้อรังใน รพ.สต. ประจำปี ๒๕๖๒ (ต.ค.๖๑-ก.ย.๖๒
ซึ่งมีการปรับแผนการออกให้บริการ เนื่องจากได้เพิ่ม ศสช.คำข่า) ตามรายละเอียดที่แนบมา

บันทึกการเข้า