ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

สไลด์นำเสนอ รับนิเทศงาน คปสอ.น้ำยืน รอบที่2/2561
อ่าน 327 ครั้ง
* สิงหาคม 08, 2018, 03:35:53 AM
เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ รพ.สต.เตรียมนำเสนอต่อไป
https://drive.google.com/open?id=1rsplISkWTLAMUi8tfXvs-e9n7Caq-JPv

บันทึกการเข้า