บอร์ด รับ-ส่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

งบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการ QOF ปีงบประมาณ 2562 และการบริหารกองทุนงบอื่นๆ
อ่าน 182 ครั้ง
ตุลาคม 19, 2018, 02:15:27 AM

บันทึกการเข้า