ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

ผลงานการประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว
อ่าน 787 ครั้ง
* มีนาคม 21, 2017, 08:54:43 AM
ผลการประเมิน ตนเอง รพ.สต.ติดดาวอำเภอน้ำยืน

บันทึกการเข้า