ระบบ ระบ-ส่ง ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำยืน
MOPH = เป็นนายตัวเอง เร่งสร้างสิ่งใหม่ ใส่ใจประชาชน ถ่อมตนอ่อนน้อม
สมัครสมาชิก
 
ให้บุคลากรทุกท่านสมัครสมาชิกก่อนน่ะครับ จึงจะสามารถเขียนกระทู้ได้

แบบตรวจสอบภายใน ระดับ สสอ. และ รพ.สต.
อ่าน 804 ครั้ง
* มีนาคม 21, 2017, 08:58:29 AM
 ดาวโหลดประเมินตนเอง และ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องครับ

บันทึกการเข้า